Tőkési - ág kistérség

Tőkési - ág kistérség

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA A TŐKÉSI – ÁG KISTÉRSÉG TERÜLETÉN

A Tőkési – ág Kistérség (Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési – ág Kistérség) 2004-ben jött létre – mint többcélú társulás. A társulást létrehozó 8 település szervesen együttműködik a gazdaság, a turizmus, a természetvédelem, az iskolaügy és a művelődés területén is.

A települések közös akarata és a közös munka pozitív eredményei már a működés első éveiben észlelhetőek voltak. A 2008-as évben további községek kérvényezték csatlakozásukat társulásunkba, így tagjaink száma 11 községre növekedett:
Kisudvarnok, Nagyudvarnok, Nyárasd, Vásárút, Csallóközkürt, Pozsonyeperjes, Felsővámos, Dunatőkés, Pódatejed, Nyékvárkony és Hegyéte. (Malé Dvorníky, Veľké Dvorníky, Topoľníky, Trhová Hradská, Ohrady, Jahodná, Horné Mýto, Dunajský Klátov, Povoda, Vrakúň a Kútniky).

A KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MINTEGY 15 000 LAKOS ÉL.