TÁ Projekt

TÁ Projekt

A „MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ – PREZENTÁLÓ, A SZÉLES NYILVÁNOSSÁGNAK SZABADON HOZZÁFÉRHETŐ MULTIFUNKCIÓS KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA A TŐKÉSI ÁG ÉS A TÉTI KISTÉRSÉG TERÜLETÉN” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT KERETEIN BELÜL KISTÉRSÉGÜNK TERÜLETÉN SZOLÁRIS RENDSZEREK – NAPKOLLEKTOROK FELSZERELÉSÉRE KERÜLT SOR 26 KÖZÉPÜLETEN:

  • alapiskolák épületeire Kisudvarnokban, Nyárasdon, Vásárúton, Nyékvárkonyon, Pozsonyeperjesen és Hegyétén
  • óvodai létesítményekre Kisudvarnokban, Nyárasdon, Csallóközkürtön, Felsővámoson, Vásárúton, Nyékvárkonyon és Pozsonyeperjesen
  • sportlétesítményekre Nyárasdon (a sportcsarnok és labdarúgópálya), Kisudvarnokban, Csallóközkürtön, Nagyudvarnokban, Vásárúton, Nyékvárkonyon és Hegyétén
  • Kisudvarnokon a templomra
  • kultúr – és faluházakra Kisudvarnokban, Csallóközkürtön, Nyékvárkonyon és Dunatőkésen

A középületeken felszerelt szolár rendszerek működésének hatékonyságáról, a kistérségek természetvédelem és környezetvédelem területén folytatott tevekénységéről az újonnan létrehozott multifunkciós központ ad tájékoztatást. Feladata a megújuló energiaforrások felhasználása eredményeinek prezentálása, ezen projekt eredményeinek rendszeres fi gyelése az érintett szlovák – magyar határ menti területen, és nem utolsósorban oktatási és nevelési tevékenység folytatása a természet és környezetvédelem területén.

Multifunkciós nyilvános központ székhelye:
Kis utca 256/6
929 01 Kisudvarnok
Nyitva tartás:
hétfő – péntek 9.00 – 16.00 óráig
előre bejelentett csoportlátogatás esetén hétvégén is.

A multifunkciós központ látogatása mellett javasoljuk az ugyanazon épületben székelő Kistérségi természetvédelmi, információs és oktató központ szolgálatainak igénybevételét is. A központ óvoda és iskolaköteles gyerekek célcsoportjának nyújt lehetőséget az iskolarendszeren kívüli úgynevezett nem kötelezett elemek elsajátítására. A központ kiállító teremmel (Tőkési - ág állat és növényvilága c. állandó kiállítás), oktatóteremmel és nem utolsósorban kézműves műhellyel rendelkezik.

A Tőkési - ág Kistérség állandó jelleggel és következetesen törekszik a környezetvédelem területén kitűzött célok teljesítésére és az ehhez szükséges pénzügyi források bebiztosítására. Ezek a célok legfőképpen a hulladékgazdálkodás, levegő és ivóvíz tisztaságának védelmét és javítását szolgáló infrastruktúra fejlesztésében rejlenek.

A munkánk kézzelfogható kimenetelein, valamint a hosszú távú pozitív eredményein keresztül törekszünk:

  • minőségi életkörülmények bebiztosítására az itt élő lakosság számára,
  • a terület vonzóbbá tételére az ide látogatók számára,
  • hozzájárulni a Tőkési ág Nemzeti természetvédelmi terület megőrzéséhez a következő generációk számára.