Sun is life II brožúra

Sun is life II brožúra

Vážený čitateľ,

práve sa môžete pozrieť spoločnú publikáciu obcí Malé Dvorníky, Tényő a Győrszemere, jeden z výsledkov našej spolupráce na projekte s názvom „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich prezentácia cez už existujúce multifunkčné verejné centrá mikroregiónov Klátovské rameno a Tét” (v skratke „SUN IS LIFE II”). Tento rozvojový projekt sme implementovali za pomoci nenávratných zdrojov financovania Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 v priebehu októbra 2013 až novembra 2014.