Sun is life II

Sun is life II

“Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich prezentácia  cez už existujúce multifunkčné verejné centrá mikroregiónov Klátovské rameno a Tét/Megújuló energiaforrások hasznosítása és bemutatása a Tőkési ág és a Téti kistérség területén már működő multifunkciós központok által

 

Zámery a ciele projektu:

•          Pokračovať vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie zriadením fotovoltaických elektrární – rozmiestnením fotovoltaických panelov na strechách verejných budov

•          Environmentálne správanie a zmýšľanie samospráv – pozitívny príklad pre jednotlivcov, pre okolité obce a mestá

•          Vzájomná podpora do projektu zapojených partnerov, výmena znalostí a skúseností, spoločný marketing, propagácia a osveta

•          Prezentácia výsledkov projektu cez už existujúce multifunkčné verejné centrá , cez spoločnú webovú stránku a pod. 

 

Monitoring 1
Monitoring 2,3,4,5