Mikroregión Tét

Mikroregión Tét

(Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása)

 

Mikroregión Tét je predstaviteľom verejnej správy. Vo svojej súčasnej právnej forme a zložení funguje toto združenie od mája r. 2005 i keď spolupráca medzi jeho členmi – samosprávami obcí a miest je dokumentovaná už od r. 1996. 

Územie Združenia obcí Tét sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Győr- Moson- Sopronského kraja, pozdĺž inovačnej osi Viedeň – Budapešť. Sokoróalja je jednou z najzaujímavejších a najkrajších miest tohto kraja, práve tu sa nížinatá oblasť Kisalföldu prelína s hornatou oblasťou Bakonyu. Jedinečnú krásu tomuto regiónu pridávajú aj romantické zákutia a jedinečné prírodné scenérie pozdĺž riek Marcal a Rába. Každý kútik tohto vidieka ponúka svojim návštevníkom nielen možnosť odreagovania sa od každodenných starostí, ale aj nezabudnuteľný zážitok, či už kultúrny, gastronomický, alebo športový. Aby mikroregión mal budúcnosť, musí čerpať zo skúseností svojich predkov a stavať na znalostiach a vymoženostiach súčasnej doby.

O práci, živote a dejinách obyvateľstva tohto regiónu svedčí množstvo historických pamiatok, či už sakrálnych alebo múzejných. Kostolíky a kaplnky z obdobia Árpádovcov, skanzeny, či pre tento región typické vínne pivnice s trstinovou strechou – to všetko je pozostatok bohatej minulosti, na ktoré je súčasné obyvateľstvo mikroregiónu právom hrdé.

Prírodné danosti regiónu prinášajú ich obdivovateľom nezabudnuteľné zážitky. Kraj ponúka svojim návštevníkom nespočetné možnosti trávenia voľného času – či už splavovaním riek, rybolovom, pešou alebo cykloturistikou, poľovačkami či jazdectvom...

Pohostinnosť miestneho obyvateľstva a gastronomické špeciality vidieka sú taktiež známe široko-ďaleko. Návštevníci tohto kraja majú v našich reštauráciách a pohostinstvách možnosť ochutnať miestne špeciality, ale aj vyskúšať tradičné remeslá. Sídlom mikroregiónu je mestečko Tét so 4 094 obyvateľmi, najmenším osídlením územia je obec Mérges s 96 obyvateľmi.